Používanie cookies

Spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09, IČO 34 148 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33484/B (ďalej len „EGIS“ alebo aj ako “prevádzkovateľ”) používa v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky http://hyperurikemia.sk/ súbory cookies.

Nižšie uvedené informácie vysvetľujú ako budeme používať, príp. zdieľať informácie, týkajúce sa Vašej aktivity na webovej stránke http://hyperurikemia.sk/ a dovoľujeme si týmto upriamiť Vašu pozornosť aj na možnosť zmeny nastavení Vášho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies nesúhlasíte.

V niektorých prípadoch môže naša spoločnosť prostredníctvom súborov cookies spracúvať aj Vaše osobné údaje. Informácií o spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu: http://hyperurikemia.sk/pre-lekarov/ochrana-osobnych-udajov

Naša spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane o osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke http://hyperurikemia.sk/ súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača/alebo iného zariadenia prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu. Všeobecný pojem cookies označuje rôzne úložiská na strane Vášho internetového prehliadača, napríklad: localStorage, sessionStorage, cookies. Cookies sa zvyčajne ukladajú vo forme súborov do Vášho internetového prehliadača, obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Po zobrazení našej webovej stránky sa Vám v dolnej časti webovej stránky objaví lišta požadujúca Váš súhlas na zhromažďovanie cookies.

Naša spoločnosť používa na webovej stránke technické (nevyhnutné), štatistické cookies a marketingové cookies. Súbory cookies spracúvame iba na základe Vášho súhlasu, okrem technických (nevyhnutných) cookies, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre funkčnosť našej webovej stránky a tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty.

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (častokrát umiestnené vo voľbe Nástroje alebo Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

Postupy pre jednotlivé internetové prehliadače:

• Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Safari™: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

• Chrome™: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

• Firefox™: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

• Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Väčšina mobilných zariadení je automaticky nastavená na povolenie využívania reklamného identifikátora. Toto nastavenie môžete zmeniť v nastaveniach zariadenia. Viac podrobností o tom, ako spravovať nastavenia reklamných identifikátorov nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

Nastavenie reklamy Android

Nastavenie reklamy na iOS  

Vaše preferencie nastavenia súborov cookies na našej webovej stránke nájdete v ľavom dolnom rohu našej webovej stránky, kde Vaše preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.

 

Druhy cookies

 

Na našej webovej stránke sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.

 

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku.

Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web serverom). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

 

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie s používateľom.

 

Naša spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely:

 

Nevyhnutné (technické) cookies: Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť predmetnú službu (napr. webstránka), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti webových stránok (užívateľské konto) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez Vášho súhlasu. Právnym základom je § 109 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať. Ide o nasledovné cookies:

 

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

CONSENT [x2]

Google

YouTube

Využíva sa na zistenie, či návštevník udelil súhlas marketingovej kategórii v cookie lište. Je to nevyhnuté pre súlad webovej stránky s GDPR.

2 rokov

HTTP Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Ukladá udelenie súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu.

1 rok

HTTP Cookie

has_js

hyperurikemia.sk

Registruje, či má používateľ aktivovaný JavaScript v prehliadači alebo nie.

Session

HTTP Cookie

 

Štatistické (Google analytics) súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Tieto sú zhromažďované na základe Vášho súhlasu. Právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

2 rokov

HTTP Cookie

_ga_#

Google

Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.

2 rokov

HTTP Cookie

 

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Tieto sú zhromažďované iba na základe Vášho súhlasu. Právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiacov

HTTP Cookie

fr

Meta Platforms, Inc.

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiacov

HTTP Cookie

tr

Meta Platforms, Inc.

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Session

Pixel Tracker

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Snaží sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube.

179 dní

HTTP Cookie

YSC

YouTube

Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl.

Session

HTTP Cookie

yt.innertube::nextId

YouTube

Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl.

Trvalý

HTML Local Storage

yt.innertube::requests

YouTube

Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl.

Trvalý

HTML Local Storage

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Trvalý

HTML Local Storage

yt-remote-cast-available

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Session

HTML Local Storage

yt-remote-cast-installed

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Session

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Trvalý

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Trvalý

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-name

YouTube

Ukladá preferencie používateľa ohľadom prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

Session

HTML Local Storage

 

Tretie strany (Google Analytics):

 

Ďalšie nástroje tretích strán a widgety môžu byť použité našou webovou stránkou na poskytnutie dodatočnej funkcionality. Používanie týchto nástrojov alebo widgetov môže umiestniť cookies na Vaše zariadenie za účelom zjednodušenia ich používania a zabezpečenia, aby Vaša interakcia bolo na našich webových stránkach správne zobrazená.

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť Vašu e-mailovú adresu alebo Vás akýmkoľvek iným spôsobom identifikovať. V našich analytických správach môžeme zistiť iné identifikátory ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych návštevníkov na našich webových stránkach a geografický pôvod návštevníckych trendov, a nie identifikácie jednotlivých návštevníkov.

 

Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje sú prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť, a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.

 

Používame nasledovné služby tretích strán:

Google Analytics

Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve našej webovej stránky. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

 

Deti

Chápeme dôležitosť ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Naša webová stránka nie je cielene určená a zameraná na deti mladšie ako 16 rokov. Nikdy vedome neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 16 rokov a neuchovávame údaje o nich.

 

Kontaktné údaje

S Vašimi požiadavkami a pripomienkami nás môžete kedykoľvek kontaktovať osobne v sídle našej spoločnosti alebo poštou na adresu našej spoločnosti uvedenej v úvode, prípadne zaslaním emailu na adresu dataprotection@egis.sk.