Hyperurikémia – základné informácie

Hyperurikémia je stav charakterizovaný zvýšenou hladinou kyseliny močovej v krvi, ktorá môže viesť k vzniku zdravotných problémov, akými sú dna (ochorenie kĺbov), tvorba obličkových kameňov (nefrolitiáza) či kameňov v močových cestách (urolitiáza). 

Hyperurikémia sa spája aj s chronickými ochoreniami, ktoré sú súčasťou metabolického syndrómu. Pozor by si preto mali dať aj ľudia, ktorí majú obezitu, cukrovku alebo vysoký krvný tlak

Vedeli ste, že až jeden človek z piatich má zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi?

Čo je to hyperurikémia?

Hyperurikémia je jav (nie ochorenie), ktorý vzniká v dôsledku nadbytku kyseliny močovej v krvi. Za normálnu, fyziologickú hladinu kyseliny močovej môžeme považovať hranicu pod 360 μmol/l (mikromol na liter). Tieto hodnoty sa mierne líšia u mužov a u žien. 

Kyselina močová vzniká rozkladom purínov – tieto látky sa tvoria buď v bunkách vo vnútri tela, alebo ich prijímame zo stravy. Preto hladinu kyseliny močovej v krvi ovplyvňuje do veľkej miery aj naša strava. 

Viac si o kyseline močovej a jej optimálnych hladinách prečítate na tejto podstránke.

Prečo narastá hladina kyseliny močovej?

K zvýšeniu hladiny kyseliny močovej v krvi dochádza z týchto dôvodov. 

  1. Príčinou je zvýšená produkcia kyseliny močovej. 
  2. Príčinou je znížené vylučovanie kyseliny močovej von z tela. 
  3. Príčinou je kombinácia oboch procesov (zvýšená produkcia + znížené vylučovanie).
  4. Môže ísť aj o dôsledok iného ochorenia alebo stavu – zriedkavo môže ísť o vrodené ochorenie obličiek, pri ktorom dochádza k obmedzeniu vylučovania kyseliny močovej obličkami. Ďalšou príčinou môžu byť najmä ochorenia krvi, obličiek či onkologické ochorenia. 

Príznaky hyperurikémie

Pri dlhotrvajúcej hyperurikémii dochádza k ukladaniu kryštálov kyseliny močovej do kĺbov a tkanív. V týchto miestach následne vzniká nahromadením bielych krviniek zápal, bolesť a opuch.  

Hoci hyperurikémia sama o sebe nie je klasifikovaná ako ochorenie, dlhodobo zvýšené hladiny kyseliny močovej môžu viesť k rozvoju iných ochorení, najčastejšie dny (ochorenie kĺbov), tvorbe obličkových kameňov (nefrolitiáza) či kameňov v močových cestách (urolitiáza). 

Viac si o pridružených ochoreniach môžete prečítať na tejto podstránke.

Príznaky hyperurikémie ako dnavé záchvaty, tofická dna, ochorenie obličiek (nefropatia) alebo nefrolitiáza sa môžu objaviť u človeka s hyperurikémiou kedykoľvek. Avšak až u dvoch tretín pacientov sa tieto príznaky hyperurikémie neprejavia, a vtedy hovoríme o asymptomatickej hyperurikémii.  

Rizikové faktory vzniku hyperurikémie

Prítomnosť hyperurikémie narastá s vekom a je výrazne vyššia u mužov ako u žien (4:1). Hladiny kyseliny močovej môžu byť zvýšené 10 až 15 rokov, kým sa prejavia príznaky dny.  
 
S hyperurikémiou súvisí vystavovanie sa rizikovým faktorom, medzi ktoré radíme: 

  • nadmernú konzumáciu alkoholu,  
  • nadmernú konzumáciu jedál so zvýšeným množstvom purínov,  
  • užívanie niektorých liekov,  
  • pesticídy, 
  • extrémnu úroveň fyzickej aktivity. 

 
Hyperurikémia sa spája aj s chronickými ochoreniami, ktoré sú súčasťou metabolického syndrómu, ako kardiovaskulárne ochorenia (obzvlášť vysoký krvný tlak), cukrovka, nadváha či chronické ochorenie obličiek. 

Viac si o diagnostike a liečbe hyperurikémie prečítate na tejto podstránke.