Kyselina močová – základné informácie

Kyselina močová je bežnou súčasťou nášho tela a ak ste zdravý, možno ste o nej ani nikdy nepočuli. Dobré je však vedieť, že ak sa hladina kyseliny močovej v krvi zvýši, môže to spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti.

Čo je to kyselina močová?

Kyselina močová je koncovým produktom, ktorý vzniká pri rozkladaní (metabolizovaní) purínov v našom tele. Puríny sú zas dôležitou súčasťou mnohých molekúl v organizme – napríklad DNA či RNA – a nachádzajú sa aj v strave.

Nie je to však iba odpadový materiál – kyselina močová sa podieľa aj na antioxidácii, kedy chráni bunky pred vplyvom voľných radikálov. 

Zdroje kyseliny močovej

  • strava bohatá na puríny,
  • vzniká v tele pri rozpade tkanív organizmu, 
  • telo si ju tvorí samo.

Kyselina močová v tele 

Kyselina močová prechádza po vytvorení pečeňou, vstupuje do krvného obehu a väčšina sa vylučuje močom. Kyselina močová v krvi je teda bežným javom, problém však nastáva vtedy, ak sa proces vylučovania v nejakom bode naruší a jej koncentrácia sa začne zvyšovať. Tento jav nazývame hyperurikémia. 

Viac o hyperurikémii

Príčiny zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi

Zvýšená koncentrácia kyseliny močovej v krvi môže byť spôsobená buď nadprodukciou, alebo zníženým vylučovaním.

Nadprodukcia kyseliny močovej sa vyskytuje pri: 

  • niektorých geneticky podmienených ochoreniach purínového metabolizmu,
  • protinádorovej liečbe, kedy dochádza k zvýšenému rozpadu buniek, 
  • niektorých hematologických ochoreniach (leukémia, hemolytická anémia).  

Takisto môže byť dôvodom aj zvýšený príjem stravy bohatej na puríny (vnútornosti, strukoviny, červené mäso) a cukor, zvýšená konzumácia alkoholu či vyššia telesná hmotnosť. 

Častejšou príčinou hyperurikémie je však znížené vylučovanie kyseliny močovej obličkami. To môže spôsobiť samotné poškodenie obličiek, ale aj zvýšená činnosť štítnej žľazy, užívanie niektorých liekov alebo hladovanie/dehydratácia.  

Zistite viac o odporúčaných hodnotách kyseliny močovej v krvi