Používanie cookies

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o.
Aktualizácia: marec 2022

Spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09, IČO 34 148 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33484/B (ďalej len „EGIS“) používa v súvislosti s prevádzkovaním web stránky [hyperurikemia.sk](http://hyperurikemia.sk/) súbory cookies.