Odporúčané hodnoty kyseliny močovej

Kyselina močová má pomerne široký populačný referenčný interval a jej koncentrácia v sére závisí od pohlavia a veku. Hladinu kyseliny močovej v krvi meriame v jednotke mikromol na liter (μmol/l). 

Deti

U detí sa odporúčaná hodnota mení postupne ako rastú. U novorodencov by mala byť hodnota menej než 340 μmol/l, u dojčiat do 220 μmol/l a u batoliat ešte menej do (150 μmol/l). Staršie deti (do 15 rokov) by sa mali držať v intervale do 390 μmol/l.

Dospievajúci a dospelí

V predpubertálnom veku sú hladiny kyseliny močovej nízke u oboch pohlaví. V puberte sa prudko zvyšujú u chlapcov do 360 μmol/l a zostávajú fyziologicky v priebehu života na individuálne rovnakej úrovni (prípadne s malými odchýlkami). 

U dievčat sa hladiny kyseliny močovej v puberte zvyšujú len veľmi mierne a po celú dobu až do menopauzy sú nižšie než u mužov. Priemer pred menopauzou je 240 μmol/l. Po menopauze sa blížia k hodnotám mužov.  

U dospelých mužov sú populačné koncentrácie 180 – 420 μmol/l a u žien 180 – 360 μmol/l.

Zdroj: Solen.sk

Zistite, ako a kedy si môžete nechať zmerať hodnotu kyseliny močovej